#nanobbuble

Η γεννήτρια νανοφυσαλίδων της Moleaer, USA με την πατενταρισμένη τεχνολογία είναι μια εξαιρετικά αποδοτική τεχνολογία έγχυσης οξυγόνου (ή οποιουδήποτε άλλου αερίου) στο υγρό ή υδατικό διάλυμα.

Ανάλογα με το επιλεγόμενο μοντέλο Moleaer και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής, το αέριο που εκχέεται για τη παραγωγή νανοφυσαλίδων μπορεί να είναι:

  • οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα, με 21% περιεκτικότητα καθαρού Ο2.
  • εμπλουτισμένο οξυγόνο μέσω του ενσωματωμένου συστήματος εμπλουτισμού, με 40% περιεκτικότητα καθαρού Ο2.
  • καθαρό όζον Ο3, μέσω ενσωματωμένη γεννήτριας όζοντος
  • άλλα βιομηχανικά αέρια σε φιάλη, π.χ. CO2

Η γεννήτρια Moleaer συνδέεται εύκολα με τη δεξαμενή αποθήκευσης ή  επεξεργασίας του υγρού μέσω απλών σωληνώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο ανακυκλοφορίας του υγρού, η γεννήτρια μπορεί εναλλακτικά να συνδεθεί απ’ ευθείας σε αυτό.

Η ανακυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω της ενσωματωμένης αντλίας της γεννήτριας νανοφυσαλίδων ή της υφιστάμενης αντλίας ανακυκλοφορίας, αν υπάρχει.

Εγχέοντας στο υγρό τρισεκατομμύρια νανοφυσαλίδες αέρα, η γεννήτρια Moleaer επιτυγχάνει νερό υπερκορεσμένο με διαλυμένο οξυγόνο, αποδίδοντας τη μεγαλύτερη δυνατή μεταφορά οξυγόνου από κάθε άλλη τεχνολογία της αγοράς.

Οι αρνητικά φορτισμένες και πλευστικά ουδέτερες νανοφυσαλίδες, παραμένουν αιωρούμενες στο νερό για μέρες έως και μήνες πριν διαλυθούν, λειτουργώντας σαν μια μπαταρία που παρέχει οξυγόνο σε ολόκληρο τον όγκο του νερού. Καθώς καταναλώνεται το διαλυμένο οξυγόνο και συνεχίζεται η ζήτηση οξυγόνου από το νερό ή το υδάτινο διάλυμα, οι νανοφυσαλίδες συνεχίζουν να διαχέουν περισσότερο οξυγόνο, διατηρώντας το επίπεδα διαλυμένου οξυγόνο DO πάντα σε βαθμό κορεσμού.

Παράλληλα μέσω της παραγωγής ελεύθερων ριζών υδροξυλίων, οι νανοφυσαλίδες παρέχουν ένα φυσικό οξειδωτικό δυναμικό, ικανό να οξειδώσει και διασπάσει χωρίς τη χρήση χημικών, ανεπιθύμητα οργανικά και ανόργανα συστατικά του νερού, να καταστείλει επιβλαβή παθογόνα μικρόβια, και να απολυμάνει το νερό και το δίκτυο μεταφοράς του.

Ιδιαίτερα σημαντικό γνώρισμα της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων Moleaer, είναι η χαμηλή ενεργειακή απαίτηση. Ο πραγματικός βαθμός απόδοσης οξυγόνου στο νερό, ανά μονάδα καταναλισκόμενης ισχύος φτάνει τα 10 kg O2/kwh, καθιστώντας την τεχνολογία νανοφυσαλίδων την απολύτως πιο αποδοτική και οικονομική τεχνολογία οξυγόνωσης που είναι σήμερα διαθέσιμη στην παγκόσμια τεχνολογική αγορά.

Ειδικά στην περίπτωση που η ανακυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω μιας υφιστάμενης αντλίας ανακυκλοφορίας (επομένως χωρίς να χρειασθεί πρόσθετη άντληση και ενέργεια άντλησης), το ενεργειακό κόστος του αερισμού πρακτικά εκμηδενίζεται!

Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού γεννήτρια νανοφυσαλίδων

Τι είναι το δυναμικό οξείδωσης αναγωγής (ORP) για τις Λίμνες.

Το δυναμικό οξείδωσης-αναγωγής (ORP), που συνήθως ονομάζεται Redox, είναι ένα μέτρο της τάσης ενός διαλύματος να κερδίζει ή να χάνει ηλεκτρόνια. Με απλά λόγια, είναι η μέτρηση της ικανότητας ενός υδάτινου σώματος να αυτοκαθαρίζεται ή να διασπά τα απόβλητα, όπως οι ρύποι και τα οργανικά υλικά. Στο πλαίσιο των λιμνών και των ταμιευτήρων νερού, το …

Τι είναι το δυναμικό οξείδωσης αναγωγής (ORP) για τις Λίμνες. Διαβάστε Περισσότερα »

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ

Αύξηση επιπέδων διαλυμένου οξυγόνο (DO)

H χρήση της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων Moleaer προσφέρει σημαντικά οφέλη στις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Δεξαμενή Αερισμού και χαμηλά επίπεδα διαλυόμενου οξυγόνου DO Ο αερισμός χρησιμοποιείται στις διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων για την παροχή οξυγόνου στους μικροοργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη βιολογική οξείδωση των ανθρακούχων υλικών και της αμμωνίας. Οι αερόβιες διεργασίες …

Αύξηση επιπέδων διαλυμένου οξυγόνο (DO) Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ γεννήτρια νανοφισαλίδων

Τεχνολογία των Νανοφυσαλίδες και υδατοκαλλιέργεια ένας κόσμος δυνατοτήτων.

Η διατήρηση επαρκούς ποσότητας διαλυμένου οξυγόνου στο νερό, είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης των ιχθυδίων και για την πρόληψη ασθενειών. Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων αναδύεται γρήγορα ως πρωταγωνιστής για την υδατοκαλλιέργεια, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και αυξάνοντας σημαντικά τη βιομάζα των ψαριών σε σύγκριση με τις υπάρχουσες …

Τεχνολογία των Νανοφυσαλίδες και υδατοκαλλιέργεια ένας κόσμος δυνατοτήτων. Διαβάστε Περισσότερα »

Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού γεννήτρια νανοφυσαλίδων

Τι είναι η οργανική λάσπη και πώς να την απομακρύνεται με βιώσιμο τρόπο από τις λίμνες και τους ταμιευτήρες νερού.

Μέσω της οξυγόνωση του νερού και της ήπιας οξειδωτικής τους δράσης, οι νανοφυσαλίδες προσφέρουν πολλά οφέλη στην ποιότητα του νερού και των περιβαλλοντικών συνθηκών του υδάτινου οικοσυστήματος χωρίς την χρήση χημικών. Η λάσπη είναι ένας τύπος οργανικού ιζήματος που μπορεί να συσσωρευτεί σε λίμνες και ταμιευτήρες νερού,  συχνά αποτελείται από αποσυντιθέμενο φυτικό υλικό, φύκια και …

Τι είναι η οργανική λάσπη και πώς να την απομακρύνεται με βιώσιμο τρόπο από τις λίμνες και τους ταμιευτήρες νερού. Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΦΙΜ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ)

Οφέλη στην αγροτική παραγωγή από τη χρήση της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων.

H γεννήτρια Moleaer Neo Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη βελτίωση της παραγωγής τροφίμων σε θερμοκήπια και καλλιέργειες. Έρευνα από τρίτους φορείς δείχνει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν οι καλλιέργειες χρησιμοποιώντας τις γεννήτριες νανοφυσαλίδων τις Moleaer για των εμπλουτισμό σε οξυγόνο του νερού άρδευσης. Αυτές οι μελέτες έδειξαν …

Οφέλη στην αγροτική παραγωγή από τη χρήση της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων. Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ γεννήτρια νανοφισαλίδων

Μια ανάσα φρέσκου αέρα: πώς οι νανοφυσαλίδες μπορούν να κάνουν την υδατοκαλλιέργεια πιο βιώσιμη

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων της Moleaer, USA μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε χερσαίο ιχθυογεννητικό σταθμό παραγωγής ιχθυδίων και σε όλη την παραγωγική διαδικασία, από την αύξηση και προπάχυνση των ιχθυδίων έως και την παραγωγή πλαγκτόν για την τροφή τους. Οι συσκευές που παράγουν νανοφυσαλίδες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε μια σειρά εργασιών υδατοκαλλιέργειας, με …

Μια ανάσα φρέσκου αέρα: πώς οι νανοφυσαλίδες μπορούν να κάνουν την υδατοκαλλιέργεια πιο βιώσιμη Διαβάστε Περισσότερα »

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ

Χρήση νανοφυσαλίδων για τη μείωση των επιφανειοδραστικών ουσιών στην προεπεξεργασία λυμάτων.

Η Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και άλλες χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν ιστορικές συνθήκες ξηρασίας. Στην πραγματικότητα, αναφέρει το Politico, «περισσότερο από το 80% των ηπειρωτικών Η.Π.Α. βιώνει ασυνήθιστα ξηρές συνθήκες ή πλήρη ξηρασία, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από τότε που η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας άρχισε να παρακολουθεί πριν από 20 χρόνια». Η …

Χρήση νανοφυσαλίδων για τη μείωση των επιφανειοδραστικών ουσιών στην προεπεξεργασία λυμάτων. Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΦΙΜ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ)

Πως να βελτιώσετε το νερό της πηγής προς άρδευση.

Η σημασία της ποιότητας του νερού άρδευσης. Η γεννήτρια Moleaer Neo Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη βελτίωση της παραγωγής τροφίμων σε θερμοκήπια και καλλιέργειες. Το νερό των πηγών άρδευσης που αποθηκεύεται σε δεξαμενές ή λεκάνες είναι καίριο για την άρδευση θερμοκηπίων και καλλιεργειών. Οι δεξαμενές ή οι …

Πως να βελτιώσετε το νερό της πηγής προς άρδευση. Διαβάστε Περισσότερα »

Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού γεννήτρια νανοφυσαλίδων

Μείωση συγκέντρωσης BOD/COD σε λιμνοδεξαμενή αποθήκευσης λυμάτων σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων.

Για μια βιώσιμη λύση χωρίς χημικά, μια μονάδα επεξεργασίας τροφίμων στράφηκε στην τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer. Όταν εγκαθίστανται σε αερόβιες λιμνοδεξαμενες αποθήκευσης, τα συστήματα νανοφυσαλίδων της Moleaer αντλούν τα λύματα μέσω μιας βιομηχανικής αντλίας, στο δοχείο που φιλοξενεί τη γεννήτρια νανοφυσαλίδων. Έτσι τα λύματα με την βοήθεια τις γεννήτριας των νανοφυσαλίδων μεταφέρουν υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. …

Μείωση συγκέντρωσης BOD/COD σε λιμνοδεξαμενή αποθήκευσης λυμάτων σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων. Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ γεννήτρια νανοφισαλίδων

Εντατική και αποτελεσματική χρήση τις Τεχνολογίας των Νανοφυσαλίδων στις Υδατοκαλλιέργειες.

Εφαρμογές και Οφέλη στην Ιχθυοκαλλιέργεια Πολλοί παραγωγοί υδατοκαλλιέργειας επιδιώκουν να εντείνουν βιώσιμα την παραγωγή τους με προηγμένα συστήματα για πολλούς λόγους όπως: Περιορισμό του ξεπερασμένου τρόπου λειτουργιάς( χρήση γης και νερού). Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Μεγαλύτερος περιβαλλοντικός έλεγχος. Αποτελεσματική βιοασφάλειας (κυρίως εκκολαπτήρια/γεννήτριες) και βελτιωμένη οικονομική απόδοση του συστήματος. Υπάρχουν φυσικά όρια σε οποιασδήποτε υδατοκαλλιέργειας βασική παράμετρος …

Εντατική και αποτελεσματική χρήση τις Τεχνολογίας των Νανοφυσαλίδων στις Υδατοκαλλιέργειες. Διαβάστε Περισσότερα »