Αντιμετώπιση των επιβλαβών ανθίσεων φυκιών στης λίμνες.

Τι είναι οι επιβλαβείς ανθίσεις φυκιών

Οι επιβλαβείς ανθίσεις φυκιών (HABs) είναι φαινόμενα ταχείας και υπερβολικής ανάπτυξης ορισμένων τύπων φυκιών, που συχνά οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα, στο περιβάλλον, ακόμη και στην ανθρώπινη υγεία. Αν και δεν είναι όλες οι ανθίσεις φυκιών επιβλαβείς, ορισμένα είδη φυκιών παράγουν τοξίνες ή διαταράσσουν με άλλο τρόπο την ισορροπία των υδάτινων οικοσυστημάτων, οδηγώντας σε διάφορες επιζήμιες επιπτώσεις. Ακολουθούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των επιβλαβών ανθίσεων φυκιών:

Είδος άλγης: Οι HABs συνήθως προκαλούνται από συγκεκριμένα είδη φυκών, συμπεριλαμβανομένων των κυανοβακτηρίων (γαλαζοπράσινα φύκη), των δινομαστιγωτών, των διατόμων και άλλων. Αυτά τα είδη μπορούν να αναπαραχθούν γρήγορα υπό ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι επιβλαβείς ανθίσεις φυκιών (HABs) είναι φαινόμενα ταχείας και υπερβολικής ανάπτυξης ορισμένων τύπων φυκιών, που συχνά οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα, στο περιβάλλον, ακόμη και στην ανθρώπινη υγεία.
Επιβλαβείς ανθίσεις φυκιών σε λίμνη.

Παραγωγή τοξινών: Ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά των HABs είναι η παραγωγή τοξινών από ορισμένα είδη φυκών. Αυτές οι τοξίνες μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υδρόβια ζωή, την άγρια πανίδα και ακόμη και τον άνθρωπο όταν εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα ή απελευθερώνονται στο περιβάλλον.

Αποχρωματισμός του νερού: Κατά τη διάρκεια μιας επιβλαβούς άνθισης φυκιών, τα επηρεαζόμενα υδάτινα σώματα μπορεί να παρουσιάζουν ασυνήθιστα χρώματα, όπως κόκκινο, καφέ, πράσινο ή μπλε, ανάλογα με το είδος της άλγης που εμπλέκεται. Αυτός ο αποχρωματισμός είναι συχνά ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζονται οπτικά οι ανθίσεις.

Επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή: Οι HAB μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα. Οι τοξίνες που παράγονται από ορισμένα φύκη μπορούν να βλάψουν ή να σκοτώσουν τα ψάρια, τα οστρακοειδή και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Αυτές οι τοξίνες μπορούν να συσσωρευτούν στους ιστούς αυτών των ζώων, καθιστώντας τα μη ασφαλή για κατανάλωση.

 • Διαταραχή του τροφικού ιστού: Ο γρήγορος πολλαπλασιασμός των επιβλαβών φυκών μπορεί να διαταράξει το φυσικό τροφικό πλέγμα στα υδάτινα περιβάλλοντα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπίες στις σχέσεις θηρευτή-θηράματος και σε μείωση της βιοποικιλότητας.
 • Θάνατοι ψαριών: Οι μεγάλες HAB μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους ψαριών λόγω της εξάντλησης του οξυγόνου στο νερό ή των άμεσων τοξικών επιδράσεων των φυκών στα ψάρια.

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία: Ορισμένες επιβλαβείς ανθίσεις φυκών παράγουν τοξίνες που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, όπως τα πτηνά και τα σκυλιά. Η έκθεση σε αυτές τις τοξίνες μέσω μολυσμένων θαλασσινών δραστηριοτήτων αναψυχής στο νερό ή εισπνοής αερολυμένων τοξινών μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως γαστρεντερικές ασθένειες, δερματικά εξανθήματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Οικονομικές συνέπειες: HABs μπορεί να έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Μπορούν να οδηγήσουν στο κλείσιμο περιοχών αλιείας και συλλογής οστρακοειδών, επηρεάζοντας τα μέσα διαβίωσης των αλιέων και των βιομηχανιών υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να αυξηθούν λόγω της θεραπείας ασθενειών που προκαλούνται από τις τοξίνες HAB.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν στον σχηματισμό των HABs, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων θερμοκρασιών νερού, της περίσσειας θρεπτικών ουσιών (ιδίως αζώτου και φωσφόρου) από πηγές όπως η γεωργική απορροή και η απόρριψη λυμάτων, καθώς και των αλλαγών στην αλατότητα και στα πρότυπα κυκλοφορίας του νερού.

 • Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής: Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα και την ένταση των HABs επηρεάζοντας τις θερμοκρασίες του νερού, τα πρότυπα βροχόπτωσης και την κυκλοφορία των ωκεανών, καθιστώντας τους HABs ένα όλο και πιο σημαντικό θέμα στις συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του κλίματος στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταβάλλονται προσπάθειες για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό των επιβλαβών ανθίσεων των φυκών με σκοπό την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ανθρώπινης υγείας. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, στρατηγικές μείωσης των θρεπτικών ουσιών και έρευνα για καινοτόμες τεχνικές ελέγχου των ανθίσεων και ανίχνευσης τοξινών.

Ποιες είναι οι αίτιες της άνθισης των επιβλαβών φυκιών στις λίμνες.

Οι επιβλαβείς ανθίσεις φυκών (HABs) στις λίμνες μπορεί να προκληθούν από ένα συνδυασμό φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την ταχεία ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό ορισμένων τύπων φυκών, οδηγώντας σε επιβλαβείς επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Αίτιες ανθίσεων επιβλαβής άλγης.

·         Ρύπανση από θρεπτικά συστατικά: Η περίσσεια θρεπτικών συστατικών, ιδίως αζώτου και φωσφόρου, μπορεί να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη των φυκών, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών ειδών. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να εισέλθουν στα υδάτινα σώματα μέσω διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η γεωργία (απορροή λιπασμάτων), οι απορρίψεις λυμάτων και η απορροή αστικών ομβρίων υδάτων. Η ρύπανση από θρεπτικά συστατικά αποτελεί σημαντικό παράγοντα των HABs σε πολλές περιοχές.

Η περίσσεια θρεπτικών συστατικών, ιδίως αζώτου και φωσφόρου, μπορεί να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη των φυκών, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών ειδών.
Μαρίνα με επιβλαβείς ανθίσεις άλγης.

·         Υψηλές θερμοκρασίες νερού: Οι αυξημένες θερμοκρασίες του νερού, που συχνά συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των φυκών. Το θερμότερο νερό μπορεί να αυξήσει τους μεταβολικούς ρυθμούς των φυκών, επιτρέποντάς τους να αναπαράγονται ταχύτερα.

 • Στασιμα ή αργα κινουμενα νερα: Το ήρεμο, στάσιμο ή αργά κινούμενο νερό μπορεί να διευκολύνει τη συγκέντρωση κυττάρων φυκών σε μια περιοχή, καθιστώντας ευκολότερο τον σχηματισμό ανθίσεων. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κλειστά ή ημίκλειστα υδάτινα σώματα, όπως λίμνες, λίμνες και εκβολές ποταμών.
 • Μεταβολές στα φυσικά πρότυπα κυκλοφορίας του νερού: Συχνά προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η κατασκευή φραγμάτων, μπορούν να οδηγήσουν στη συσσώρευση κυττάρων φυκιών σε συγκεκριμένες περιοχές, προωθώντας το σχηματισμό ανθίσεων.

Ηλιακό φως: Τα φύκη απαιτούν ηλιακό φως για τη φωτοσύνθεση και το αυξημένο ηλιακό φως μπορεί να διεγείρει την ανάπτυξή τους. Ο καθαρός, ηλιόλουστος καιρός μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη HABs, ιδίως σε συνδυασμό με άλλες ευνοϊκές συνθήκες.

Η κατανόηση αυτών των αιτιών και των αλληλεπιδράσεών τους είναι απαραίτητη για τη διαχείριση και τον μετριασμό των HABs. Οι προσπάθειες για τη μείωση της ρύπανσης από θρεπτικά συστατικά, τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, την παρακολούθηση των υδάτινων σωμάτων για πρώιμα σημάδια ανθίσεων και την ανάπτυξη στρατηγικών για τον έλεγχο τους συνεχίζονται για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και της ανθρώπινης υγείας.

Πως μπορούμε να μειώσουμε και να μετριάσουμε την επιβλαβείς ανθοφορία φυκιών;

Η μείωση και ο μετριασμός των επιδημιών επιβλαβών ανθίσεων φυκιών απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση που θα αντιμετωπίζει τους διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στον σχηματισμό και την ανάπτυξή τους.

Οι στρατηγικές διαχείρισης των λιμνών περιλαμβάνουν τον έλεγχο και τον μετριασμό της άνθισης, τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών και τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Άλλες βιομηχανίες έχουν επίσης αντίκτυπο στον πολλαπλασιασμό των HAB, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας και των λυμάτων. Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε αυτές τις βιομηχανίες συμβάλλει στη μείωση των ανθίσεων στις λίμνες μας. Οι κοινότητες, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι κυβερνητικές υπηρεσίες πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, στη διεξαγωγή έρευνας και επιτήρησης, στη διασφάλιση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης του κοινού, στη σύνταξη κανονισμών και πολιτικών και στην εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Αν και η πρόληψη είναι το κλειδί για τη μείωση του πολλαπλασιασμού των επιβλαβών ανθίσεων άλγης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για τη μείωση των ανθίσεων HAB και των επιπτώσεων που έχουν στην κοινότητα.

Χρήση Χημικών.

Τα χημικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιβλαβών ανθίσεων φυκών (HAB), αλλά η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες και τον τύπο των σχετικών φυκών. Ακολουθούν ορισμένα χημικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως για τον μετριασμό και τον έλεγχο των HABs:

 • Αλγοκτόνα.
 • Άργιλος και κροκιδωτικά.
 • Υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2).
 • Ενώσεις που απελευθερώνουν οξυγόνο.
 • Παράγοντες δέσμευσης θρεπτικών συστατικών.
 • Χρωστικές και βαφές.
 • Επεξεργασία με υπεριώδη ακτινοβολία(UV).
 • Υπεροξείδιο του υδρογόνου υπεροξειδικός θειικός (HPDS).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση χημικών εργαλείων για τον έλεγχο του HAB πρέπει να ρυθμίζεται προσεκτικά και να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Η ακατάλληλη χρήση χημικών ουσιών μπορεί να έχει απρόβλεπτες οικολογικές συνέπειες και ενδέχεται να μην αποτελεί βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση. Επιπλέον, η επιλογή του χημικού εργαλείου θα πρέπει να βασίζεται στον συγκεκριμένο τύπο άλγης που προκαλεί την άνθιση και στις συνθήκες του υδάτινου σώματος. Οι προσεγγίσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης που συνδυάζουν χημικές θεραπείες με άλλες στρατηγικές, όπως ο έλεγχος των θρεπτικών ουσιών και η παρακολούθηση, είναι συχνά πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση των HAB και στην ελαχιστοποίηση της επανάληψής τους.

Εργαλεία χωρίς χημικά.

Η μείωση των επιβλαβών ανθίσεων φυκών (HABs) χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών αποτελεί συχνά μια προτιμώμενη προσέγγιση λόγω των πιθανών περιβαλλοντικών και οικολογικών κινδύνων που συνδέονται με τις χημικές επεξεργασίες. Εκτός από τις τεχνικές πρόληψης, όπως η διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, τα εργαλεία χωρίς χημικά περιλαμβάνουν:

 • Βιολογικοί έλεγχοι και βιοχειρισμός.
 • Επεξεργασία με υπερήχους.
 • Βακτηριακές θεραπείες.
 • Φράγματα και ξαφριστήρες
 • Σκίαση.
 • Αερισμός και ανάμιξη.
 • Τεχνολογία Νανοφυσαλίδων.

Πως η Τεχνολογία των Νανοφυσαλίδων μειώνει τις επιβλαβείς ανθίσεις φυκιών.

Μια νέα τεχνολογία που συμβάλλει στη μείωση των HABs, είναι οι γεννήτριες Νανοφυσαλίδων που στοχεύουν στη ρίζα των κοινών προβλημάτων των λιμνών. Μέσω της αποτελεσματικής οξυγόνωσης και της ενισχυμένης οξείδωσης χωρίς χημικά, η τεχνολογία των Νανοφυσαλίδων βελτιώνει την ποιότητα του νερού, υποστηρίζει τη δέσμευση θρεπτικών ουσιών, αυξάνει τη φυσική χώνεψη της λάσπης, δημιουργεί ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων και πολλά άλλα. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα εργαλεία ως μέρος ενός σχεδίου διαχείρισης λιμνών για τη βελτίωση του οικοσυστήματος της λίμνης και τον μετριασμό των HABs.

οι γεννήτριες Νανοφυσαλίδων συμβάλλουν στη μείωση των HABs