Απελευθερώστε στο νερό, τις μοναδικές φυσικοχημικές ιδιότητες των νανοφυσαλίδων, με τις γεννήτριες της Moleaer, USA!

Welcome!

Βρίσκεστε στην ιστοσελίδα nanobubbles.gr, μια εφαρμογή της ENYA Engineering E.E. για την γεννήτρια νανοφυσαλίδων της Moleaer, Inc. USA.

Την απόλυτως πιο Προηγμένη Τεχνολογία για την Οξυγόνωση, Οξείδωση, Απολύμανση και Βελτίωση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Νερού και των Υγρών Αποβλήτων, χωρίς τη χρήση χημικών.

Τι είναι οι νανοφυσαλίδες;

Ως νανοφυσαλίδες σε ένα υγρό ή υδατικό διάλυμα, εννοούνται οι φυσαλίδες αερίου που έχουν διάμετρο μικρότερη από 100 nm και είναι αόρατες με γυμνό μάτι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια νανοφυσαλίδα είναι 2.500 φορές μικρότερες από έναν κόκκο αλατιού, ενώ σε μια μικροφυσαλίδα διαμέτρου 40 μm, χωρούν περίπου 60 εκατομμύρια νανοφυσαλίδες.

Πού χρησιμοποιείται η τεχνολογία νανοφυσαλίδων Moleaer;

Οι νανοφυσαλίδες προσφέρουν εντυπωσιακά οφέλη στις αγροτικές καλλιέργειες και στην υδροπονία, στις ιχθυοκαλλιέργειες, στο φυσικό περιβάλλον και σε όλα τα επιφανειακά νερά (λίμνες, θάλασσα, υδροταμιευτήρες), σε κάθε εγκατάσταση βιολογικής και φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και σε διεργασίες διαχωρισμού ή ανάκτησης πρώτων υλών μέσω επίπλευσης.

Αρθρογραφία
  • Αγροκαλλιέργειες & Υδροπονία
  • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
  • Ιχθυοκαλλιέργειες
  • Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού
Ιχθυοκαλλιέργειες

Εφαρμογές και Οφέλη στην Ιχθυοκαλλιέργεια Πολλοί παραγωγοί υδατοκαλλιέργειας επιδιώκουν να εντείνουν βιώσιμα την παραγωγή τους με προηγμένα συστήματα για πολλούς…

Ιχθυοκαλλιέργειες

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΒΙΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer προσφέρει…