Απελευθερώστε στο νερό, τις μοναδικές φυσικοχημικές ιδιότητες των νανοφυσαλίδων, με τις γεννήτριες της Moleaer, USA!

Welcome!

Βρίσκεστε στην ιστοσελίδα nanobubbles.gr, μια εφαρμογή της ENYA Engineering E.E. για την γεννήτρια νανοφυσαλίδων της Moleaer, Inc. USA.

Την απόλυτως πιο Προηγμένη Τεχνολογία για την Οξυγόνωση, Οξείδωση, Απολύμανση και Βελτίωση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Νερού και των Υγρών Αποβλήτων, χωρίς τη χρήση χημικών.

Τι είναι οι νανοφυσαλίδες;

Ως νανοφυσαλίδες σε ένα υγρό ή υδατικό διάλυμα, εννοούνται οι φυσαλίδες αερίου που έχουν διάμετρο μικρότερη από 100 nm και είναι αόρατες με γυμνό μάτι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια νανοφυσαλίδα είναι 2.500 φορές μικρότερες από έναν κόκκο αλατιού, ενώ σε μια μικροφυσαλίδα διαμέτρου 40 μm, χωρούν περίπου 60 εκατομμύρια νανοφυσαλίδες.

Πού χρησιμοποιείται η τεχνολογία νανοφυσαλίδων Moleaer;

Οι νανοφυσαλίδες προσφέρουν εντυπωσιακά οφέλη στις αγροτικές καλλιέργειες και στην υδροπονία, στις ιχθυοκαλλιέργειες, στο φυσικό περιβάλλον και σε όλα τα επιφανειακά νερά (λίμνες, θάλασσα, υδροταμιευτήρες), σε κάθε εγκατάσταση βιολογικής και φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και σε διεργασίες διαχωρισμού ή ανάκτησης πρώτων υλών μέσω επίπλευσης.

Αρθρογραφία
  • Αγροκαλλιέργειες & Υδροπονία
  • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
  • Ιχθυοκαλλιέργειες
  • Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού
υδατοκαλλιέργεια

Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer στοχεύει να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, μειώνοντας το κόστος και προωθώντας…

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ

Γνωρίζατε ότι οι επιφανειοδραστικές ουσίες και άλλες ανασταλτικές ενώσεις που βρίσκονται συνήθως στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων προκαλούν σοβαρά προβλήματα; Μέχρι…

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΦΙΜ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ)

Αναπνοή ρίζας: Γιατί τα φυτά χρειάζονται οξυγόνο για να αναπτυχτούν. Η φωτοσύνθεση και η αναπνοή είναι οι δύο κύριες διαδικασίες ανάπτυξης των φυτών…