Λίμνες & Ταμιευτήρες νερού

Εφαρμογές

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων της Moleaer, USA μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε κλειστό υδάτινο περιβάλλον, λίμνη, υδροταμιευτήρα και δεξαμενή αποθήκευσης νερού. Επιτυγχάνει την απαραίτητη οξυγόνωση για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της φυσικής υγεία του νερού και του υδάτινου οικοσυστήματος, ακόμη και σε ρηχά, θερμά ή ιδιαίτερα επιβαρυμένα ύδατα.

Επίδραση του οξυγόνου στο νερό

Η σημαντικότερη παράμετρος ποιότητας του νερού είναι η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο στοιχείο για την υγεία του νερού και η διατήρηση επαρκούς διαθέσιμου οξυγόνου είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την υποστήριξη της υγιούς ζωής των υδρόβιων οργανισμών.

Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων

Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων

Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων
Αρχική κατάσταση λίμνης
Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων
Κατάσταση λίμνης 2 μήνες μετά

Μέσω της οξυγόνωση του νερού και της ήπιας οξειδωτικής τους δράσης, οι νανοφυσαλίδες προσφέρουν τα παρακάτω οφέλη στην ποιότητα του νερού και των περιβαλλοντικών συνθηκών του υδάτινου οικοσυστήματος:

  • Αύξηση των συγκεντρώσεων διαλυμένου οξυγόνου του νερού
  • Καταπολέμηση αλγών
  • Βελτίωση της διαύγειας του νερού
  • Μείωση φαινομένων ευτροφισμού
  • Οξυγόνωση και βιολογική αποσύνθεση λάσπης που έχει καθιζάνει στον πυθμένα
  • Αύξηση στα θαλάσσια είδη και ψάρια
  • Καταπολέμηση κουνουπιών, μυγών και εντόμων
  • Καταπολέμηση οσμών
Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων
Αρχική κατάσταση λίμνης
Οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων
Κατάσταση λίμνης 2 μήνες μετά

Διαθέσιμα μοντέλα

CLEAR γεννήτρια νανοφυσαλίδων

CLEAR - Moleaer Nanobubble Generator

Η γεννήτρια Moleaer Clear Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, σε κάθε γλυκό ή θαλασσινό υδάτινο όγκο.