Εφαρμογές & Λύσεις
Πού χρησιμοποιείται η τεχνολογία νανοφυσαλίδων Moleaer;

Οι νανοφυσαλίδες προσφέρουν εντυπωσιακά οφέλη στην αγροτική παραγωγή και τις καλλιέργειες, στο φυσικό περιβάλλον και σε όλα τα επιφανειακά νερά (λίμνες, θάλασσα, υδροταμιευτήρες), σε κάθε εγκατάσταση φυσικοχημικής και βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και σε διεργασίες διαχωρισμού ή ανάκτησης πρώτων υλών μέσω επίπλευσης.