Επανάσταση στα υγρά απόβλητα : Ενισχύστε την απόδοση της ΜΕΛ με την τεχνολογία των Νανοφυσαλίδων.

Η εντατικοποίηση των διεργασιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι η χρήση νέων τεχνολογιών ή η τροποποίηση υφιστάμενων διεργασιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα οφέλη, μεταξύ των οποίων:

 • Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας: Η εντατικοποίηση των διεργασιών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την επεξεργασία των λυμάτων. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
 • Μειωμένη χρήση χημικών ουσιών: Η εντατικοποίηση της διαδικασίας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ποσότητας των χημικών ουσιών που απαιτούνται για την επεξεργασία των λυμάτων. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επεξεργασίας λυμάτων.
 • Βελτίωση της ποιότητας των λυμάτων: Η εντατικοποίηση της διαδικασίας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Αυτό μπορεί να καταστήσει τα λύματα πιο κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση ή απόρριψη στο περιβάλλον.
 • Αυξημένη ικανότητα επεξεργασίας με το ίδιο αποτύπωμα: Η εντατικοποίηση των διεργασιών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ικανότητας επεξεργασίας σε υψηλότερο ρυθμό, ενώ επιτρέπει στις εγκαταστάσεις να μειώσουν τις ανάγκες επέκτασης. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα και να διευκολύνει τη χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων.

Ποιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εντατικοποίηση της διεργασίας των υγρών απόβλητων;

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εντατικοποίηση της διεργασίας στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες τεχνολογίες περιλαμβάνουν:

Βιοαντιδραστήρες Μεμβράνης.

Οι βιοαντιδραστήρες μεμβρανών χρησιμοποιούν μεμβράνες για το διαχωρισμό των στερεών από τα λύματα. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και χρήση χημικών ουσιών.

Αναερόβια Χώνευση

Οι αναερόβιοι χωνευτές χρησιμοποιούν μικροοργανισμούς για τη διάσπαση της οργανικής ύλης στα υγρά απόβλητα. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των λυμάτων και μπορεί επίσης να παράγει βιοαέριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας.

Προηγμένες διεργασίες οξείδωσης.

Οι προηγμένες διεργασίες οξείδωσης χρησιμοποιούν χημικές ουσίες ή ηλεκτρισμό για τη διάσπαση των ρύπων στα υγρά απόβλητα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας των λυμάτων και μπορεί επίσης να τα καταστήσει πιο κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση.

Τεχνολογία των Νανοφυσαλίδων.

Οι Νανοφυσαλίδες δρουν όπως η καθαρή χημεία για τη βελτίωση της απόδοσης της βιολογικής διεργασίας με την απομάκρυνση των ανασταλτικών ρύπων, επιτρέποντας στις εγκαταστάσεις να μειώσουν τη χρήση ενέργειας και χημικών, να εξαλείψουν τις οσμές, τους αφρούς και τα στερεά και να αυξήσουν την εντατικοποίηση της διεργασίας και τη χωρητικότητα.

Μαθέ περισσότερα για την τεχνολογία των Νανοφυσαλίδων και πως εντατικοποιεί την διαδικασία της επεξεργασίας των απόβλητων.

Οι μοναδικές ιδιότητες των φυσαλίδων νανομεγέθους επιτρέπουν ένα νέο στάδιο διεργασίας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας και της ανθεκτικότητας των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος και το αποτύπωμα άνθρακα.

Η τεχνολογία της Moleaer χρησιμοποιεί αέρα και νερό για τη δημιουργία επί τόπου καθαρής χημείας, η οποία στοχεύει επιλεκτικά σε ρύπους που προκαλούν αναποτελεσματικότητα και οσμές στην επεξεργασία λυμάτων.  

Οι «επιφανειοδραστικοί παράγοντες», γνωστοί και ως επιφανειοδραστικές ουσίες ή τενσίδες, είναι μεταξύ αυτών των ρύπων που επηρεάζουν αρνητικά τις διαδικασίες επεξεργασίας λυμάτων όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Ενώ οι επιφανειοδραστικές ουσίες βοηθούν στον καθαρισμό, μπορούν επίσης να σταθεροποιήσουν τα γαλακτώματα πετρελαίου και νερού, καθιστώντας τα πιο δύσκολη τη διάσπασή τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό fatberg, μιας σκληρής μάζας αποβλήτων που συγκεντρώνεται και φράζει τα συστήματα αποχέτευσης, σχηματισμό. Στη βιβλιογραφία, έχει αποδειχθεί ότι συγκεντρώσεις SLS που υπερβαίνουν τα 15 mg/L μειώνουν την αποτελεσματικότητα μεταφοράς οξυγόνου κατά 50%, σε σύγκριση με καθαρό νερό.

Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer έχει αναδειχθεί ως μια χημεία καθαρού αέρα για την επιλεκτική διάσπαση και απομάκρυνση αυτών των ενώσεων, ώστε να βοηθήσει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων να λύσουν τα προβλήματα που προκαλούν.
Οι νανοφυσαλίδες, όταν αναπτύσσονται στις σωστές θέσεις, έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να διασπάσουν και να απομακρύνουν τα επιφανειοδραστικά.

Σε χαμηλές συγκεντρώσεις, οι επιφανειοδραστικές ουσίες μπορούν να επεξεργαστούν με τη χρήση παραδοσιακών αερόβιων βιολογικών συστημάτων. Ωστόσο, στις περισσότερες εγκαταστάσεις υγρών αποβλήτων, οι συγκεντρώσεις αυτές υπερβαίνουν τα όρια σχεδιασμού, προκαλώντας πολλά από τα προβλήματα που επισημάνθηκαν προηγουμένως.

Οι νανοφυσαλίδες, όταν αναπτύσσονται στις σωστές θέσεις, έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να διασπάσουν και να απομακρύνουν τα επιφανειοδραστικά. Αυτό μειώνει τις συγκεντρώσεις τους, ενισχύοντας την ικανότητα επεξεργασίας των εγκαταστάσεων υγρών αποβλήτων, χωρίς κανένα μειονέκτημα.

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων παρέχει μια πολυδιάστατη προσέγγιση για τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας λυμάτων, αφαιρώντας αυτούς τους ανασταλτικούς ρύπους, ώστε να διευκολύνεται η επεξεργασία των λυμάτων.

Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων με νανοφυσαλίδες αέρα πριν από μια διεργασία ενεργού ιλύος: 

 • Βελτιώνει την απόδοση της βιολογικής διεργασίας.
 • Αυξάνει την ικανότητα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.
 • Μειώνει τη χημική ζήτηση.
 • Μειώνει την κατανάλωση ισχύος αερισμού συμβάλλοντας στην αύξηση της απόδοσης μεταφοράς οξυγόνου.
 • Μειώνει τις οσμές, τους αφρούς και τα στερεα.
• Βελτιωμένη απόδοση απομάκρυνσης BOD, COD και θρεπτικών ουσιών.
Βελτιωμένη απόδοση απομάκρυνσης BOD, COD και θρεπτικών ουσιών.

Μελέτη εφαρμογής τεχνολογίας Νανοφυσαλίδων για εντατικοποίηση της διαδικασίας.

Νανοφυσαλίδες απομακρύνουν ανασταλτικές ενώσεις για καλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την επεξεργασία ( Περιφέρεια Goleta California usa).

Σε μια εγκατάσταση ανάκτησης υδάτινων πόρων στην Goleta της Καλιφόρνια, οι νανοφυσαλίδες προεπεξεργάζονται 4,2 εκατομμύρια γαλόνια ανά ημέρα (662 m3/hr) μέσης ετήσιας ροής (χωρίς βροχόπτωση) ακατέργαστων λυμάτων, έχει εγκατασταθεί μια γεννήτρια νανοφυσαλίδων στο κομμάτι της προεπξεργασίας και συγκεκριμένα στην αμμοσυλλογή πριν την πρωτοβάθμια καθίζηση. Αυτό του είδους η επεξεργασία με νανοφυσαλίδες εντατικοποίησε τις διεργασίες στην μονάδα αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την επεξεργασία της.

η επεξεργασία με νανοφυσαλίδες εντατικοποίησε τις διεργασίες στην μονάδα αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την επεξεργασία της.
Η επεξεργασία με νανοφυσαλίδες εντατικοποίησε τις διεργασίες στην μονάδα αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την επεξεργασία της.

Τα ετήσια αποτελέσματα:

 • 57% μέση μείωση της ενέργειας αερισμού σε ετήσια βάση.
 • 64% μέση αύξηση της απόδοσης απομάκρυνσης BOD σε ετήσια βάση, μετρούμενη ως μια λίβρα BOD που απομακρύνεται ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου:

 • 43% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αερισμού.
 • 44% μείωση της ζήτησης χλωρίου.
 • 20% αύξηση της ικανότητας δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.
 • 10% αύξηση της απομάκρυνσης στερεών από την πρωτοβάθμια καθίζηση.

Νανοφυσαλίδες εξαλείφουν τις οσμές και επιτρέπουν την εντατικοποίηση της διαδικασίας (ΜΕΛ Stavnsholt Δανία)

Μια άλλη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων κατάφερε να λύσει τα προβλήματα οσμών και να βελτιώσει την αποδοτικότητά της. Η Stavnsholt, μια μονάδα 0,7 MGD (110 m3/hr) που βρίσκεται στη Δανία, αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα οσμών που δεν διορθώνονταν με τυπικές επεξεργασίες. Εγκατέστησε τη γεννήτρια νανοφυσαλίδων της Moleaer για να μετριάσει αυτά τα προβλήματα, με αποτέλεσμα την πρόσθετη εντατικοποίηση της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα:

 • Αυξημένη απόδοση απομάκρυνσης στερεών.
 • Αύξηση της περιεκτικότητας της ιλύος σε ξηρή ύλη κατά περίπου 13%.
 • Αύξηση του μεθανίου στο παραγόμενο βιοαέριο κατά 5%.
 • Μειώθηκε η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στον αερισμό κατά 5,3%.
 • Μειώθηκε η χρήση χλωριούχου σιδήρου για τον έλεγχο του H2S κατά 82%.
Εγκατάσταση γεννήτριας Νανοφυσαλίδων σε ΜΕΛ.
Εγκατάσταση γεννήτριας Νανοφυσαλίδων σε ΜΕΛ, για αυξημένη απόδοση απομάκρυνσης στερεών.

Ποια είναι τα οφέλη της εντατικοποίησης των διεργασιών επεξεργασίας υγρών απόβλητων.

Η εντατικοποίηση των διεργασιών είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας έρευνας και ανάπτυξης. Καθώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες, η εντατικοποίηση της διεργασίας γίνεται μια όλο και πιο βιώσιμη επιλογή για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

Ακολουθούν ορισμένα πρόσθετα οφέλη της εντατικοποίησης διεργασιών στην επεξεργασία λυμάτων:

 • Βελτίωση της δημόσιας υγείας: Η εντατικοποίηση των διεργασιών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάπλωσης ασθενειών με την απομάκρυνση των παθογόνων μικροοργανισμών από τα λύματα.
 • Αυξημένη επαναχρησιμοποίηση νερού: Η εντατικοποίηση των διεργασιών μπορεί να καταστήσει δυνατή την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, βιομηχανικές διεργασίες ή άλλους σκοπούς. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των υδάτινων πόρων.
 • Μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Η εντατικοποίηση της διαδικασίας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ποσότητας των ρύπων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και του νερού και να προστατεύσει την άγρια ζωή.

 

Χαράσσοντας ένα βιώσιμο μέλλον με την εντατικοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων.

Συνολικά, η εντατικοποίηση των διεργασιών είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας της επεξεργασίας λυμάτων. Έχει τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος, να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και να προστατεύσει τη δημόσια υγεία