Νανοφυσαλίδες: Ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας στην υδατοκαλλιέργεια.

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων της Moleaer, USA μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε χερσαίο ιχθυογεννητικό σταθμό παραγωγής ιχθυδίων και σε όλη την παραγωγική διαδικασία, από την αύξηση και προπάχυνση των ιχθυδίων έως και την παραγωγή πλαγκτόν για την τροφή τους.
Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer στοχεύει να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, μειώνοντας το κόστος και προωθώντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία και την ευημερία των ψαριών.

Oι Nανοφυσαλίδες έχουν αναδειχθεί ως ένα επαναστατικό εργαλείο για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας. Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer ξεχωρίζει για την προσφορά απαράμιλλης μεταφοράς οξυγόνου – με απόδοση άνω του 85% – σημαντική βελτίωση της ποιότητας του νερού και αξιοσημείωτη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και οξυγόνου, μειώνοντας έτσι το κόστος και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η εκθετική ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας ως απάντηση στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για θαλασσινά έχει υπογραμμίσει την ανάγκη διατήρησης βέλτιστων προτύπων ποιότητας νερού στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας. Ωστόσο, η πρόκληση αυτή παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα λόγω της άμεσης επιρροής της στην υγεία και την ανάπτυξη των υδρόβιων ειδών.

Αντιμετωπίζοντας αυτό το ζήτημα, η Moleaer, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία νανοφυσαλίδων, παρουσίασε μια καινοτόμο λύση που επαναπροσδιορίζει τη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προάγοντας την ευημερία και την υγεία των ψαριών, αυξάνοντας ακόμη και την παραγωγή.

Ιδιότητες των νανοφυσαλίδων τις Moleaer.

Η καινοτόμος τεχνολογία της Moleaer βασίζεται στη δημιουργία νανοφυσαλίδων με διάμετρο 100 νανομέτρων – 2.500 φορές μικρότερη από έναν κόκκο αλατιού – η οποία της προσδίδει μοναδικές ιδιότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού και στη γενικότερη ευημερία των ψαριών:

  • Οι νανοφυσαλίδες, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες φυσαλίδες, συμπεριλαμβανομένων των μικροφυσαλίδων, παραμένουν βυθισμένες στο νερό για εβδομάδες χωρίς να επιπλέουν, μεταφέροντας αποτελεσματικά και σταθερά οξυγόνο σε όλο τον όγκο του νερού.
  • Λόγω της σκληρής επιφάνειάς τους, του αρνητικού φορτίου τους και της οξειδωτικής τους δράσης, οι νανοφυσαλίδες προσκολλώνται στα σωματίδια οργανικών αποβλήτων και σε άλλους ρύπους, βοηθώντας στην απομάκρυνση του βιοφίλμ και άλλων οργανικών αποβλήτων και στην πρόληψη του σχηματισμού τους.
  • Με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της οξυγόνωσης του νερού, αυτό μειώνει την κατανάλωση οξυγόνου και συνεπώς την κατανάλωση καυσίμων, την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Η πατενταρισμένη τεχνολογία Moleaer Nanobubble αποτελεί την πιο αποτελεσματική τεχνολογία έγχυσης αερίου που είναι διαθέσιμη σήμερα, για τη μεταφορά οποιουδήποτε αέριου σε οποιοδήποτε υγρό.
Η πατενταρισμένη τεχνολογία Moleaer Nanobubble αποτελεί την πιο αποτελεσματική τεχνολογία έγχυσης αερίου που είναι διαθέσιμη σήμερα, για τη μεταφορά οποιουδήποτε αέριου σε οποιοδήποτε υγρό.

Μελέτες στη Χιλή και τη Νορβηγία καταδεικνύουν τα οφέλη των νανοφυσαλίδων.

Στη Χιλή, μια μελέτη που διεξήχθη από την Acuícola Nalcahue σε ιχθυοτροφείο ανοικτής ροής σύγκρινε την τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer με άλλα συστήματα διάχυσης οξυγόνου που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους οξυγόνωσης κατά 41% και ακόμη και τη μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 4,5%, καθώς και τη βελτίωση της μετατροπής της τροφής και του ρυθμού ανάπτυξης των ψαριών.

Στη Νορβηγία, μια από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής σολομού στον κόσμο, συνέκρινε την αποτελεσματικότητα των γεννητριών νανοφυσαλίδων της Moleaer με δύο διαφορετικά συστήματα διάχυσης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απομάκρυνσης των θαλάσσιων ψειρών, με στόχο να προσπαθήσει να βελτιώσει την οξυγόνωση και να μειώσει το στρες κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των ψαριών. Ως αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 63% και μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου κατά 57% σε σύγκριση με το πρώτο σύστημα , μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 23% και μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου κατά 73% σε σύγκριση με το δεύτερο σύστημα.

γεννήτρια ναοφυσαλιδων
Για την αποτελεσματικη αντιμετώπιση των θαλάσσιων ψειρών και την μείωση του κόστους οξυγόνωσης, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία των ψαριών και αυξάνοντας τον μεταβολισμό τους.

Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί σε:

  • Πλωτούς κλωβούς.
  • Συστήματα υδατοκαλλιέργειας με ανακυκλοφορία.
  • Εγκαταστάσεις στην ξηρά.
  • Φρεάτια και σκάφη.

Για την αποτελεσματικη αντιμετώπιση των θαλάσσιων ψειρών και την μείωση του κόστους οξυγόνωσης, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία των ψαριών και αυξάνοντας τον μεταβολισμό τους.

Σε ένα πλαίσιο όπου η ζήτηση για θαλασσινά προϊόντα υψηλής ποιότητας αυξάνεται σταθερά, η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer αναδεικνύεται ως καινοτόμος λύση για την αντιμετώπιση των επίμονων προκλήσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας του νερού, εξασφαλίζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας. Αγκαλιάζοντας την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας είναι σε θέση να επιτύχει πρωτοφανή ανάπτυξη και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.