Πώς να βελτιώσετε την ποιότητα του νερού των λιμνών χωρίς την προσθήκη χημικών.

Η διατήρηση καλής ποιότητας νερού στις λίμνες είναι σημαντική για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και των δραστηριοτήτων αναψυχής. Πολλές λίμνες χρησιμοποιούνται ως πηγή πόσιμου νερού για τον άνθρωπο και τα ζώα και ως βιότοπος για μια ποικιλία υδρόβιων φυτών και ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των αμφιβίων και των ασπόνδυλων. Παρέχουν σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως η ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων και ο φυσικός καθαρισμός του νερού. Η κακή ποιότητα του νερού μπορεί να καταστήσει το νερό μη ασφαλές για πόση, οδηγώντας σε ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού, μπορεί επίσης να βλάψει ή να σκοτώσει υδρόβιους οργανισμούς, αποδίδοντας μείωση της βιοποικιλότητας.

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης τις λίμνες για δραστηριότητες αναψυχής, όπως κολύμπι, βαρκάδα και ψάρεμα. Η κακή ποιότητα του νερού μπορεί να καταστήσει αυτές τις δραστηριότητες μη ασφαλείς ή δυσάρεστες. Οι λίμνες μπορούν να παρέχουν οικονομικά οφέλη, όπως ο τουρισμός και οι ευκαιρίες αναψυχής, και η κακή ποιότητα του νερού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά αυτά τα οφέλη.

Πώς να βελτιώσετε την ποιότητα του νερού των λιμνών χωρίς την προσθήκη χημικών
Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων της Moleaer, USA επιτυγχάνει την απαραίτητη οξυγόνωση για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της φυσικής υγεία του νερού και του υδάτινου οικοσυστήματος, ακόμη και σε ρηχά, θερμά ή ιδιαίτερα επιβαρυμένα ύδατα.

Βασικοί παράμετροι ποιότητας νερού για υγιείς λίμνες.

Η παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας του νερού είναι σημαντική για την κατανόηση και τη διαχείριση της υγείας των λιμνών και άλλων υδάτινων οικοσυστημάτων. Υπάρχουν αρκετές βασικές παράμετροι ποιότητας του νερού που είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της υγείας μιας λίμνης:

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει πολλές φυσικές και χημικές διεργασίες σε μια λίμνη, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων διαλυμένου οξυγόνου, της διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών και των ρυθμών ανάπτυξης των υδρόβιων φυτών και ζώων.

Διαλυμένο οξυγόνο (DO): Το διαλυμένο οξυγόνο είναι απαραίτητο για την επιβίωση των ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών. Χαμηλά επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου μπορεί να προκύψουν όταν η οργανική ύλη αποσυντίθεται στο νερό, οδηγώντας σε υποξικές ή ανοξικές συνθήκες, όπου λίγοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν.

PH: Το pH είναι ένα μέτρο της οξύτητας ή της αλκαλικότητας του νερού. Οι αλλαγές στο pH μπορούν να επηρεάσουν τη διαλυτότητα των θρεπτικών ουσιών και την τοξικότητα ορισμένων ουσιών για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Θολότητα: Η θολότητα είναι ένα μέτρο του αριθμού των αιωρούμενων σωματιδίων στο νερό. Τα υψηλά επίπεδα θολότητας μπορούν να μειώσουν τη διείσδυση του φωτός, να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη των υδρόβιων φυτών και να μειώσουν τη διαύγεια του νερού.

Θρεπτικά συστατικά: Τα υπερβολικά επίπεδα θρεπτικών συστατικών, ιδίως αζώτου και φωσφόρου, μπορούν να προκαλέσουν υπερβολική ανάπτυξη φυκών και άλλων υδρόβιων φυτών, οδηγώντας σε ευτροφισμό και μείωση του οξυγόνου που μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς ανθίσεις φυκών και θάνατο υδρόβιων ζώων.

Χλωροφύλλη-α: Η χλωροφύλλη-α είναι μια χρωστική ουσία που βρίσκεται στα φύκη και σε άλλους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. Η μέτρηση των συγκεντρώσεων χλωροφύλλης-α μπορεί να παρέχει ένδειξη της ποσότητας φυτοπλαγκτού στο νερό.

Δυναμικό οξείδωσης-αναγωγής (ORP ή Redox): Το ORP είναι ένα μέτρο της τάσης ενός διαλύματος να κερδίζει ή να χάνει ηλεκτρόνια. Στο πλαίσιο των λιμνών και των ταμιευτήρων νερού, το ORP είναι μια σημαντική παράμετρος ποιότητας του νερού που μπορεί να δώσει πληροφορίες για τα επίπεδα οξυγόνου και άλλες χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο νερό. Το ORP καθορίζεται κυρίως από την ισορροπία μεταξύ της ποσότητας του διαλυμένου οξυγόνου (ενός ισχυρού οξειδωτικού παράγοντα) και άλλων ουσιών που μπορούν να δράσουν ως αναγωγικοί παράγοντες, όπως η οργανική ύλη, το υδρόθειο και ο σίδηρος. Όταν τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου είναι υψηλά, το ORP είναι θετικό, υποδεικνύοντας ένα ισχυρό οξειδωτικό περιβάλλον. Αντίθετα, όταν τα επίπεδα οξυγόνου είναι χαμηλά, το ORP είναι αρνητικό, υποδεικνύοντας αναγωγικό περιβάλλον.

Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS): Τα ολικά διαλυμένα στερεά είναι ένα μέτρο της ποσότητας των διαλυμένων στερεών, όπως τα ανόργανα άλατα, στο νερό. Τα υψηλά επίπεδα TDS μπορούν να επηρεάσουν τη γεύση και την ποιότητα του νερού και μπορεί να είναι ενδεικτικά ρύπανσης.

Βακτήρια: Βακτήρια, όπως το E.coli, μπορεί να υπάρχουν στο νερό και να υποδεικνύουν μόλυνση από λύματα ή άλλες πηγές. Τα υψηλά επίπεδα βακτηρίων μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Μέταλλα: Ορισμένα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος και ο υδράργυρος, μπορεί να είναι τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς και να συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα. Η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων μετάλλων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών πηγών μόλυνσης.

Διατήρηση χωρίς χημικά της ποιότητας του νερού σε λίμνες και ταμιευτήρες νερού με την τεχνολογια των νανοφυσαλίδων.

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων είναι ένα εργαλείο αποκατάστασης για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που οδηγούν σε κακή ποιότητα νερού.

Οι νανοφυσαλίδες είναι εξαιρετικά μικρές φυσαλίδες, συνήθως με διάμετρο μικρότερη από 100 nm, οι οποίες έχουν μοναδικές ιδιότητες και εφαρμογές στην επεξεργασία του νερού. Οι νανοφυσαλίδες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση βασικών παραμέτρων ποιότητας νερού των λιμνων με τους ακόλουθους τρόπους:

Διαλυμένο οξυγόνο (DO) : (1-20% ανάλογα με την τεχνολογία), η τεχνολογία νανοφυσαλίδων έχει υψηλή απόδοση μεταφοράς οξυγόνου, πάνω από 85%, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου στο νερό πολύ πιο αποτελεσματικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε λίμνες όπου τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο ψαριών και άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή.

Ιδιότητες & συμπεριφορά των νανοφυσαλίδων
Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους, οι νανοφυσαλίδες διαθέτουν ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά όπως, ουδέτερη άνωση εντός νερού, ισχυρά αρνητικό επιφανειακό φορτίο και πολύ μεγάλη επιφάνεια σώματος ανά μονάδα όγκου.

Θολότητα : Προσκολλώνται και ανυψώνουν τα αιωρούμενα σωματίδια στην επιφάνεια, όπου μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα.

Απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών: Οι νανοφυσαλίδες μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών, όπως το άζωτο και ο φώσφορος, από το νερό προωθώντας την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών που καταναλώνουν αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του ευτροφισμού και των επιβλαβών επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην υδρόβια ζωή.

Έλεγχος βακτηρίων: Έχει αποδειχθεί ότι οι νανοφυσαλίδες έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της ανάπτυξης επιβλαβών βακτηρίων, όπως το E.coli, στο νερό.

Απομάκρυνση μετάλλων: Οι νανοφυσαλίδες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην απομάκρυνση ορισμένων μετάλλων, όπως το αρσενικό και το κάδμιο, από το νερό προωθώντας την καταβύθιση ή την προσρόφησή τους σε επιφάνειες. Εάν υπάρχει σίδηρος, το αυξημένο ORP που παρέχεται από τις νανοφυσαλίδες οξειδώνει τον σίδηρο και δεσμεύει τον φώσφορο, έναν παράγοντα που συμβάλλει στον ευτροφισμό.

Συνολικά, η χρήση νανοφυσαλίδων στην επεξεργασία του νερού των λιμνών έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα του νερού και να μετριάσει ορισμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις της κακής ποιότητας του νερού στην υδρόβια ζωή, την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Οι γεννήτριες νανοφυσαλίδων της Moleaer είναι εύκολες στην εγκατάσταση και τη συντήρηση και διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών για την κάλυψη των αναγκών των υδάτινων σωμάτων διαφόρων μεγεθών. Για λίμνες και ταμιευτήρες νερού, η Moleaer προσφέρει τη γεννήτρια νανοφυσαλίδων Clear, η οποία διαθέτει μοντέλα 50 και 150 GPM με προαιρετικές λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησης.

Και, για μικρότερα, δυσκολότερα στην επεξεργασία υδάτινα σώματα, η Moleaer διαθέτει το Kingfisher με παροχή 40 GPM.

Και οι δύο γεννήτριες νανοφυσαλίδων τοποθετούνται εύκολα στην όχθη της λίμνης ανακυκλοφορώντας νερό για τη συνεχή έγχυση των νανοφυσαλίδων.

Αυτό συμβάλλει στη:

  • Μείωση της ανάπτυξης των φυκιών.
  • Στην προώθηση των ωφέλιμων βακτηρίων.
  • Στην αύξηση του διαλυμένου οξυγόνου στο στρώμα ιζήματος.
  • Στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας και διαύγειας του νερού.