ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ γεννήτρια νανοφισαλίδων

Τεχνολογία των Νανοφυσαλίδες και υδατοκαλλιέργεια ένας κόσμος δυνατοτήτων.

Η διατήρηση επαρκούς ποσότητας διαλυμένου οξυγόνου στο νερό, είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης των ιχθυδίων και για την πρόληψη ασθενειών. Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων αναδύεται γρήγορα ως πρωταγωνιστής για την υδατοκαλλιέργεια, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και αυξάνοντας σημαντικά τη βιομάζα των ψαριών σε σύγκριση με τις υπάρχουσες …

Τεχνολογία των Νανοφυσαλίδες και υδατοκαλλιέργεια ένας κόσμος δυνατοτήτων. Διαβάστε Περισσότερα »