Υγεία ριζικού συστήματος.

υγειά του ριζικού συστήματος

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΡΟΠΟ.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΟΚΗΠΙΑ

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες καλλιέργιες θερμοκηπίου– το πύθιο και άλλες ασθένειες των ριζών αποτελούν διαρκή απειλή. Το πύθιο είναι ένα πρόβλημα στις εγκαταστάσεις θερμοκηπίου, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Συνήθως η επεξεργασία του νερού  άρδευσης γίνετε με όζον αλλά και με χημικές επεξεργασίες ρίζας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν είναι τα προβλεπόμενα και οι ασθένειες των ριζών παραμένουν.

 Το πύθιο είναι μια από τις σοβαρότερες ριζικές ασθένειες των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Τα είδη του πύθιου είναι μια μεγάλη ομάδα παθογόνων που μοιάζουν με μύκητες που είναι δύσκολο να διαχειριστούν ακόμη και έμπειροι καλλιεργητές, με την πρόληψη να είναι το κλειδί. Είναι ικανά να επιβιώσουν σε πολλούς τύπους επιφανειών. «Το υπερβολικό πότισμα, ο κακός αερισμός των ριζών, ο τραυματισμός των ριζών και οι ακατάλληλες θερμοκρασίες της ζώνης των ριζών μπορούν να αποδυναμώσουν την καλλιέργεια και έτσι να προκαλέσουν εστίες Pythium», αναφέρει ένα πρόσφατο ενημερωτικό άρθρο. «Τα κορεσμένα καλλιεργητικά μέσα που είναι είτε πολύ κρύα είτε πολύ ζεστά μπορούν να ευνοήσουν τη συσσώρευση και την εξάπλωση του Pythium στο νερό και στα ανακυκλούμενα θρεπτικά διαλύματα. Το Phytophthora, που σχετίζεται με το Pythium, είναι λιγότερο αλλά γενικά πιο παθογόνά. Τις περισσότερες φορές προκαλεί σήψη των ριζών και της κόμης, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει και πτώση των φύλλων. Η ριζοκτονία είναι επίσης μια κοινή αιτία της νόσου της ρίζας και του καρκίνου του στελέχους, και η σήψη των ριζών και του στελέχους Thielviopsis που είναι επίσης μια άλλη ένδειξη για μυκητιακή νόσο. Επειδή οι ασθένειες των ριζών του θερμοκηπίου είναι δύσκολο να ελεγχθούν, ειδικά στις υψηλότερες θερμοκρασίες που προκύπτουν από τις τάσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η πρόληψη είναι κρίσιμη. Χρησιμοποιήστε τις σωστές στρατηγικές παραγωγής (καλά στραγγισμένα μέσα, αποφυγή υψηλών αλάτων και περίσσειας αζώτου) και εξασκηθείτε σε εξαιρετική συνεχή λειτουργική καθαριότητα, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής πρόληψης βιοφίλμ και απολύμανσης νερού. Το βιοφίλμ είναι διάχυτο στις περισσότερες επιφάνειες που έρχονται σε συχνή επαφή με το νερό και μπορεί να φιλοξενήσει παθογόνα όπως το Pythium. 

Υπάρχουν πολλές επιλογές επεξεργασίας για να διατηρηθούν χαμηλά τα επίπεδα παθογόνων στο νερό άρδευσης και στις επιφάνειες του συστήματος άρδευσης. Ορισμένα είναι πιο αποτελεσματικά, περιβαλλοντικά βιώσιμα, αλλα και πιο δαπανηρά. Οι μέθοδοι φυσικής επεξεργασίας νερού δεν είναι χρήσιμες για τη μείωση των βιοφίλμ και έχουν διαφορετικούς βαθμούς αποτελεσματικότητας και κόστους απολύμανσης. Περιλαμβάνουν την αντίστροφη όσμωση, την ταχεία διήθηση μέσων, τη θερμική παστερίωση και την υπεριώδη ακτινοβολία, με την τελευταία να έχει πολύ μεγάλο κόστος το οποίο την καθιστά απαγορευτικό για πολλούς καλλιεργητές. Η απολύμανση μέσω οξείδωσης σκοτώνει εντελώς τα παθογόνα και αποτρέπει τη συσσώρευση βιοφίλμ σε διάφορους βαθμούς. Κατά τη διάρκεια της οξείδωσης, τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται μεταξύ ατόμων και μορίων, διαταράσσοντας τις δομές των κυττάρων του παθογόνου. Η αποτελεσματικότητα της οξείδωσης εξαρτάται από την οξειδωτική «ισχύ» μιας μεθόδου και την περίοδο κατά την οποία συμβαίνει η οξείδωση. Η οξείδωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω: Επαναλαμβανόμενη εφαρμογή χημικών όπως χλώριο, διοξείδιο του χλωρίου και υποχλωριώδες νάτριο. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των χημικών ουσιών εξαρτάται από το pH, με αποτέλεσμα τα ευεργετικά μικρόβια να σκοτώνονται μαζί με τα παθογόνα. Η χρήση χημικών περιέχει  κινδύνους για τους εργαζόμενους στο θερμοκήπιο και μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για την ασφάλεια των τροφίμων εάν απορροφηθούν από τα φυτικά κύτταρα. Η σταθερή οξείδωση του χαλκού είναι δαπανηρή καθώς περιλαμβάνει την εφαρμογή συνεχούς ρεύματος για τη δημιουργία ιόντων χαλκού. Η συνεχής διέλευση αερίου όζοντος (Ο3) μέσω του νερού άρδευσης παρέχει οξείδωση αλλά εξαρτάται από το pH, η οποία τεχνικά είναι πολύ δαπανηρή .Η τακτική προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου ή υπεροξυοξικού οξέος είναι μια άλλη μέθοδος οξείδωσης, αλλά απαιτεί υψηλότερες συγκεντρώσεις και μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης από το όζον. Προκαλεί επίσης καθίζηση μαγγανίου και σιδήρου. Η μακροχρόνια χρήση μπορεί να υποβαθμίσει τα πλαστικά. 

Η ήπια οξείδωση μέσω της χρήσης των νανοφυσαλίδων είναι μια μέθοδος χωρίς χημικές ουσίες για την πρόληψη της νόσου των ριζών και της συσσώρευσης βιοφίλμ, ενώ επίσης αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου (DO) στη ζώνη της ρίζας. Υπάρχουν τώρα περισσότερες από 1500 εγκαταστάσεις τεχνολογίας νανοφυσαλίδων σε περισσότερες από 33 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και 400 θερμοκηπίων. Πάνω από 400 εκατομμύρια γαλόνια νερού απολυμαίνονται φυσικά μέσω της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων κάθε μέρα. Η αποτελεσματικότητα είναι πολύ υψηλή απόδοση επένδυσης (ROI), με το 40% των πελατών κηπευτικών της Moleaer να επιτυγχάνουν απόδοση επένδυσης εντός 12 μηνών.

ΠΩΣ ΟΙ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΕΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ.

Οι νανοφυσαλίδες έχουν διάμετρο 70-120 νανόμετρα, περίπου 2500 φορές μικρότερες από έναν κόκκο αλατιού. Σε τυπική συγκέντρωση εκατοντάδων εκατομμυρίων νανοφυσαλίδων ανά ml και με ουδέτερη άνωση, αιωρούνται ομοιόμορφα μέσα σε ένα υγρό, παρέχοντας συνεχώς φυσική οξείδωση του νερού. Οι νανοφυσαλίδες κινούνται τυχαία και συνεχώς σε όλα τα μέρη ενός συστήματος νερού μέσω της κίνησης Brown, προκαλώντας λύση των κυττάρων με τρεις τρόπους:

  • Οι νανοφυσαλίδες παράγουν ρίζες υδροξυλίου, εξαιρετικά αποτελεσματικά, ήπια οξειδωτικά όταν έρχονται σε επαφή με ρύπους στο νερό, διαταράσσοντας τη φυσιολογία των παθογόνων.
  • Κάθε νανοφυσαλίδα συνήθως παραμένει αιωρούμενη για μήνες πριν διαλυθεί. Σε τελική κατάρρευση, προκαλούν άμεση κυτταρική λύση των κοντινών οργανισμών μέσω οξείδωσης.
  • Οι νανοφυσαλίδες δημιουργούν συνθήκες που καταστέλλουν την ανάπτυξη παθογόνων και φυκιών. Οι νανοφυσαλίδες αυξάνουν σημαντικά το DO και το δυναμικό οξείδωσης-μείωσης (ORP, ένα μέτρο της οξειδωτικής ικανότητας) του νερού άρδευσης. Το υψηλότερο DO προάγει επίσης την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροβίων όπως οι μυκόρριζες. Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer παρέχει τον υψηλότερο αποδεδειγμένο ρυθμό μεταφοράς οξυγόνου στη βιομηχανία αερισμού/έγχυσης αερίου (Dr. Michael Stenstrom, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Λος Άντζελες, 2017).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Την άνοιξη του 2020, επιστήμονες στο Ινστιτούτο Ερευνών Delphy στην Ολλανδία πραγματοποίησαν δοκιμές για λογαριασμό της Moleaer για να εξετάσουν τις επιπτώσεις του υπεροξυγονωμένου νερού άρδευσης που επιτυγχάνεται μέσω νανοφυσαλίδων στην απόδοση της φράουλας. Το νερό άρδευσης που δόθηκε στην ομάδα φυτών ελέγχου είχε τυπικό DO στο εύρος 7 έως 9 mg/L, ενώ το επεξεργασμένο με νανοφυσαλίδες νερό που δόθηκε στην ομάδα θεραπείας είχε μέση συγκέντρωση DO 30 mg/L. Το αποτέλεσμα έδειξε αύξηση της απόδοσης κατά 14%, με μείωση κατά 74% στον αριθμό των Pythium, χαμηλότερη εμφάνιση Phytophthora και πιο υγιείς μάζες ριζών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ. 

Ο ιδιοκτήτης της Green Circle Farm εξηγεί ότι «η επιστήμη πίσω από τις [νανοφυσαλίδες] είχε πολύ νόημα. Η αύξηση των επιπέδων οξυγόνου στο υπόστρωμα είναι ένα γνωστό όφελος για τις ρίζες των φυτών και πάντα συνέδεα τα ριζικά μου προβλήματα, είτε με κακή διαχείριση του νερού, είτε με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου όμως και τα δύο φαίνεται να συμβαδίζουν. Είχα ακούσει επίσης για άλλους καλλιεργητές στην περιοχή αλλά και στην Ολλανδία που χρησιμοποιούν ήδη το σύστημα Moleaer και είχαν καλά αποτελέσματα, οπότε ήμουν πρόθυμος να το δοκιμάσω».

Μια γεννήτρια νανοφυσαλίδων Moleaer εγκαταστάθηκε στο Green Circle Farm τον Αύγουστο του 2019. Το DO αυξήθηκε στα 22 ppm, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα καλύτερης σοδειάς σε καλλιέργειες πιπεριών. Η ασθένεια καταστέλλεται καλύτερα και το κόστος χημικής θεραπείας έχει μειωθεί. Οι γεννήτριες Moleaer εγκαταστάθηκαν επίσης στο NovaCropControl στην Ολλανδία (τομάτες θερμοκηπίου) το 2020 και οδήγησαν σε μείωση κατά 75% των παθογόνων παραγόντων συμπεριλαμβανομένου του Pythium. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί στο Big Tex Urban Greens στο Τέξας, στο Revol Greens στη Μινεσότα και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Κάθε επέμβαση είναι μοναδική όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου ριζικής νόσου. Οι βέλτιστες πρακτικές φυτικής παραγωγής και η υγιεινή του τόπου είναι το κλειδί για την πρόληψη αυτής της ασθένειας. Κατά την επιλογή ενός συστήματος επεξεργασίας νερού, οι καλλιεργητές πρέπει να λάβουν υπόψη το κόστος, την αποτελεσματικότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την εργασία, τις απαιτήσεις χώρου, τα πρόσθετα οφέλη και πολλά άλλα.