Βελτίωση της ποιότητας του νερού άρδευσης για υψηλότερη απόδοση των καλλιεργειών.

Αρδεύοντας με νερό υπεροκορεσμένο με οξυγόνο, βελτιώνεται η υγεία του ριζικού συστήματος των φυτών
Αρδεύοντας με νερό υπεροκορεσμένο με οξυγόνο, βελτιώνεται η υγεία του ριζικού συστήματος των φυτών
  1.  Αξιοποιήστε μία από τις πιο αποδοτικές λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού άρδευσης και της υγείας των καλλιεργειών. Μειώστε την εξάρτησή σας από τις χημικές επεξεργασίες.
  2. Μειώστε τον κίνδυνο απώλειας της σοδειάς σας. Βελτιώστε την υγεία των ριζών, καταστέλλοντας τα παθογόνα, αυξάνετε την αποτελεσματικότητα της πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων και επιτρέπετε στις καλλιέργειες να αντέχουν καλύτερα στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις με νερό πλούσιο σε οξυγόνο.
  3. Η απόδοση επηρεάζεται από πολλαπλές μεταβλητές που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών. Μία από τις πιο σημαντικές μεταβλητές είναι η ποιότητα του νερού και τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου. Η τεχνολογία νανοφυσαλίδων της Moleaer αυξάνει σταθερά τις αποδόσεις σε διάφορες καλλιέργειες και μεθόδους καλλιεργειών

Επίλυση συνηθέστερων υδατικών προκλήσεων.

Η γεννήτρια Moleaer Clear Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, σε κάθε γλυκό ή θαλασσινό υδάτινο όγκο.

Η ανάπτυξη των φυκών, ο πολλαπλασιασμός των υδατογενών παθογόνων και η έλλειψη νερού είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση των καλλιεργειών και την ανάπτυξη των φυτών, οδηγώντας στην απώλεια της. Οι νανοφυσαλίδες είναι ένα βιώσιμο εργαλείο χωρίς χημικά για τους καλλιεργητές που χρησιμοποιούν λεκάνες αποθήκευσης νερού ή δεξαμενές για την καταπολέμηση:

 

  • Χαμηλά επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου (DO).
  • Ανθοφορία φυκιών.
  • Παθογόνα που μεταδίδονται με το νερό
  • Ανάπτυξη βιοφιλμ.

Βελτίωση της ποιότητας του νερού και μείωση της χρήσης χημικών.

Η πατενταρισμένη τεχνολογία Moleaer είναι μια εξαιρετικά αποδοτική τεχνολογία έγχυσης αερίου που μετατρέπει το καθαρό οξυγόνο σε νανοφυσαλίδες και επιτυγχάνοντας νερό υπερκορεσμένο με διαλυμένο οξυγόνο.

Οι νανοφυσαλίδες αυξάνουν το δυναμικό οξείδωσης – αναγωγής του νερού (ORP ικανότητα του νερού να αυτοκαθαρίζεται), με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα άρδευσης. Όταν το επεξεργασμένο νερό της πηγής διοχετεύεται σε θερμοκήπια ή σε συστήματα άρδευσης inline, απαιτούνται λιγότερα χημικά για τον καθαρισμό του νερού. Η μείωση των χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) και του όζοντος (O3), δεν είναι μόνο πιο βιώσιμη για την καλλιέργεια αλλά μειώνει και το κόστος παραγωγής για τους καλλιεργητές.

Μείωση της άλγης των παθογόνων μικροοργανισμών και του βιοφίλμ.

Η πατενταρισμένη τεχνολογία Moleaer Nanobubble αποτελεί την πιο αποτελεσματική τεχνολογία έγχυσης αερίου που είναι διαθέσιμη σήμερα, για τη μεταφορά οποιουδήποτε αέριου σε οποιοδήποτε υγρό.

Η τεχνολογία των νανοφυσαλίδων είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην αύξηση των συγκεντρώσεων διαλυμένου οξυγόνου (DO) σε όλη τη στήλη του νερού, βελτιώνοντας την ποιότητα του, βοηθώντας τα ωφέλιμα βακτήρια να περιορίσουν την ανθοφορία των φυκιών και των παθογόνων μικροοργανισμών. Οι νανοφυσαλίδες παράγουν ένα ήπιο οξειδωτικό περιβάλλον που λύνει με φυσικό τρόπο χωρίς χημικά τα βακτηριακά κύτταρα και αδρανοποιεί τα μικροφύκη. Οι νανοφυσαλίδες καθαρίζουν με φυσικό τρόπο το βιοφίλμ και επικαλύπτουν τις επιφάνειες των συστημάτων άρδευσης για να εμποδίσουν την αναδημιουργία του.

Ενίσχυση της ζωτικότητας των φυτών με νερό άρδευσης εμπλουτισμένο με νανοφυσαλίδες.

Τα υψηλότερα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου οδηγούν σε καλύτερο ριζικό σύστημα και ευνοϊκότερες μικροβιολογικές συνθήκες του εδάφου

Τα υψηλότερα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου οδηγούν σε καλύτερο ριζικό σύστημα και ευνοϊκότερες μικροβιολογικές συνθήκες του εδάφου

Οι νανοφυσαλίδες παραμένουν σταθερές στο νερό για μήνες, παράγοντας πολλαπλά οφέλη στο νερό της πηγής άρδευσης που παρέχεται στις καλλιέργειες.

Τα αυξημένα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου (DO) έχουν ως αποτέλεσμα:

  • Καλύτερη ανάπτυξη των ριζών και των φυτών.
  • Βελτίωση της ανθεκτικότητας των φυτών σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες.
  • Αύξηση αποδοτικότητας και απορρόφηση θρεπτικών συστατικών.

Όλα αυτά οδηγούν σε βελτίωση ποιότητας της καλλιέργειας και σε αυξημένη απόδοση παραγωγής.