Οφέλη στην αγροτική παραγωγή από τη χρήση της τεχνολογίας νανοφυσαλίδων.

γεννήτρια Moleaer Neo Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη βελτίωση της παραγωγής τροφίμων σε θερμοκήπια και καλλιέργειες.

H γεννήτρια Moleaer Neo Nanobubble Generator έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και τη βελτίωση της παραγωγής τροφίμων σε θερμοκήπια και καλλιέργειες.

Έρευνα από τρίτους φορείς δείχνει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν οι καλλιέργειες χρησιμοποιώντας τις γεννήτριες νανοφυσαλίδων τις Moleaer για των εμπλουτισμό σε οξυγόνο του νερού άρδευσης.

Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι η χρήση γεννητριών νανοφυσαλίδων παρέχει σημαντικά οφέλη στις καλλιέργειες, το έδαφος και τα συστήματα άρδευσης. Διαβάστε παρακάτω για μια γρήγορη σύνοψη των συναρπαστικών πρόσφατα δημοσιευμένων ευρημάτων σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης νερού άρδευσης επεξεργασμένο με νανοφυσαλίδες.

Ενισχυμένη απόδοση κατά 12% στις καλλιέργειες μαρουλιού.

Ενισχυμένη απόδοση κατά 12% στις καλλιέργειες μαρουλιού.

Τον Μάιο του 2022 στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών 2022 (EGU22), την 24η Γενική Συνέλευση της EGU, οι επιστήμονες παρουσίασαν τα αποτελέσματα τις χρήσεις νερού προς άρδευση (σταγδην) χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των νανοφυσαλίδων και τις γεννήτριες τις Moleaer.

Βρήκαν ότι:

Το επεξεργασμένο με νανοφυσαλίδες νερό αύξησε τη διαθεσιμότητα οξυγόνου στη ριζόσφαιρα (την περιοχή γύρω από τα κύτταρα της ρίζας), η οποία με τη σειρά της προώθησε την ανάπτυξη των φυτών και την αποτελεσματικότητα χρήσης αζώτου, ανεξάρτητα από την πηγή νερού.

Η χρήση γεννητριών νανοφυσαλίδων τις Moleaer αύξησε επίσης την υγρή απόδοση του μαρουλιού από όλες τις πηγές νερού. Η μεγαλύτερη επίδραση καταγράφηκε στην επεξεργασία αλατούχου νερού όπου η απόδοση αυξήθηκε κατά 12%.

Οφέλη στην καλλιέργεια ντομάτας και αγγουριού.

Οφέλη στην καλλιέργεια ντομάτας και αγγουριού.

Σε μια μελέτη του 2019 για τα αγγούρια και τις ντομάτες θερμοκηπίου που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cleaner Production, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το νερό που επεξεργάστηκε με νανοφυσαλίδες αύξησε σημαντικά την αποδοτικότητα του νερού άρδευσης και την ποιότητα των καρπών χωρίς να αυξήσει τους όγκους του νερού άρδευσης και των λιπασμάτων που απαιτούνται.

Αυτό «επέδειξε μια καθαρότερη παραγωγή, φιλική προς το οικολογικό περιβάλλον του εδάφους και τη βιωσιμότητα».

Μειωμένη απόφραξη στο σύστημα άρδευσης.

Μειωμένη απόφραξη στο σύστημα άρδευσης.

Μια άλλη ερευνητική ομάδα μελέτησε τις μειώσεις στην απόφραξη του συστήματος άρδευσης με σταγόνες μέσω της χρήσης νανοφυσαλίδων. Δημοσίευσαν τα αποτελέσματά τους σε ένα άρθρο του 2020 με τίτλο «Επίδραση μικρο/νανοφυσαλίδων στην απόφραξη στα συστήματα άρδευσης σταγόνων» στο περιοδικό RSC Advances.

Η απόφραξη λόγω σωματιδίων, θρεπτικών ουσιών, οργανικής ύλης και μικροοργανισμών περιορίζει σοβαρά την απόδοση και τη ωφέλιμη ζωή των συστημάτων στάγδην άρδευσης.

Αυτή η ομάδα βρήκε ότι οι νανοφυσαλίδες αφαιρούν αποτελεσματικά τα αιωρούμενα σωματίδια στο νερό, περιορίζοντας τη μικροβιακή δραστηριότητα και αυξάνοντας σημαντικά τη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου (DO) στο νερό για να προωθήσουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης των φυτών.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση νερού άρδευσης επεξεργασμένο με νανοφυσαλίδες είναι ευεργετική για τη διατήρηση της ομοιομορφίας στα συστήματα άρδευσης με σταγόνες και την αποτελεσματική παράταση της ωφέλιμης ζωής του.

Επιπλέον, στον ίδιο τύπο εκπομπών σταγόνων, ο αερισμός με νανοφυσαλίδες καθιστά πιο σταθερό τον συντελεστή ομοιομορφίας του συστήματος στάγδην άρδευσης.

Βιολογικές ντομάτες : Σύγκριση παραδοσιακού τρόπου αερισμού και αερισμού με γεννήτρια νανοφυλαλίδων Moleaer.

Βιολογικές ντομάτες : Σύγκριση παραδοσιακού τρόπου αερισμού και αερισμού με γεννήτρια νανοφυλαλίδων Moleaer.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα των φυτών βιολογικής ντομάτας ενισχύθηκαν χρησιμοποιώντας οξυγόνωση με νανοφυσαλίδες στο νερού άρδευσης. Τα ευρήματά τους δημοσιεύτηκαν στο Journal of Agricultural and Food Chemistry στο άρθρο με τίτλο: Enhancement of Tomato Plant Growth and Productivity in Organic Farming by Agri-Nanotechnology Using Nanobubble Oxygation.

Έγινε σύγκριση τις παραδοσιακής μεθόδου οξυγόνωσης με αντλία σε σχεση με την γεννήτρια νανοφυσαλίδων τις Moleaer.

Η μικροβιακή βιομάζα, η δραστηριότητα και η ποικιλότητα του εδάφους βελτιώθηκαν σημαντικά λόγω τις υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου στο νερό . Επιπλέον, οι μικροβιακές μεταβολικές λειτουργίες μετατοπίστηκαν και στις δύο θεραπείες με νανοφυσαλίδες.

Έτσι είχαμε αύξηση απόδοσης στην παραγωγή κατά 23% σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο αερισμού.

Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο αερισμός με νανοφυσαλίδες ήταν μια δυνητικά πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την τόνωση της ανοργανοποίησης των οργανικών λιπασμάτων και συνεπώς τη βελτίωση της ανάπτυξης των καλλιεργειών κατά τη μετάβαση από τη χρήση χημικών λιπασμάτων σε οργανικά λιπάσματα στη βιολογική γεωργία.

Γονιμότητα εδάφους και βελτίωση φυτικής παράγωγης.

Γονιμότητα εδάφους και βελτίωση φυτικής παράγωγης.

Το συμπέρασμα από μια διετή μελέτη πεδίου στην Κίνα που δημοσιεύτηκε στο Soil Biology and Biochemistry Journal έδειξε ότι η χρήση εμπλουτισμένου με νανοφυσαλίδες νερού άρδευσης αυξάνει την απόδοση ζαχαροκάλαμου και τη γονιμότητα του εδάφους σε εδάφη με χαμηλή διαπερατότητα αέρα.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι «αυτές οι αποκρίσεις συνδέθηκαν με παραλλαγές στην ποικιλομορφία, τα δίκτυα συν-εμφάνισης και την προβλεπόμενη λειτουργικότητα της βακτηριακής κοινότητας του εδάφους. Η άρδευση με [επεξεργασμένο με νανοφυσαλίδες νερό] προάγει πιθανές βακτηριακές λειτουργίες που σχετίζονται με τη νιτροποίηση και τη δέσμευση του αζώτου και βελτίωσε τις αμοιβαίες δυναμικές ανατροφοδοτήσεις μεταξύ της γονιμότητας του εδάφους και των μικροοργανισμών, οι οποίοι από κοινού προώθησαν υψηλότερη απόδοση ζαχαροκάλαμου».

Ενισχυμένη απόδοση και ποιότητα στην παραγωγή καλαμποκιού.

Ενισχυμένη απόδοση και ποιότητα στην παραγωγή καλαμποκιού.

Σε μια άλλη διετή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Reports, οι ερευνητές δοκίμασαν το νερό άρδευσης εμπλουτισμένο με νανοφυσαλίδες για την ικανότητά του να αυξάνει την απόδοση του καλαμποκιού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το επεξεργασμένο με νανοφυσαλίδες νερό ενίσχυσε σημαντικά την ανάπτυξη των ριζών του αραβοσίτου, την απόδοση, τη θρεπτική ποιότητα και την αποδοτικότητα χρήσης του νερού άρδευσης. Η υψηλότερη απόδοση που λήφθηκε ήταν 11,66%.